SCHEDULE

 • Tokyo Osaka Chintsuu Show 『ITAMIDOME』

  2024.9.13(周五) GORILLA HALL OSAKA

  2024.9.29(周日) Ebisu Garden Theater

  [出演]
  KIZU / 甘い暴力

  [开场 / 开演]
  16:30 / 17:30

  [门票价格]
  ¥6,000 (含税 / 不含饮料费用)

  【一般预售】
  申请期间:2024年7月6日(周六)12:00〜7月14日(周日)23:59
  支付期间:2024年7月17日(周三)12:00〜7月21日(周日)21:00
  申请URL:https://eplus.jp/itamidome/

  【一般发售】
  2024年8月10日(周六)


  (咨询) 9/13 OSAKA SHOW:SOUND CREATOR 06-6357-4400(工作日 12:00〜15:00)
  (咨询) 9/29 TOKYO SHOW:NEXTROAD 03-5114-7444(工作日14:00~18:00)