NEWS

 • 2021.9.6

  KIZU四周年企划“一击 -2nd season-” 第二弹《SHIN×来夢(KIZU)/豚》影像公开


  KIZU来梦(Vo.&Gt.)迎来了嘉宾歌手,与KIZU的乐曲进行合作企划

  ■第二弹合作艺人
  SHIN

  KIZU OFFICIAL YouTube CHANNEL

  「一击」特设网站